ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας και τη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «Χατζηκώστα», ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ.Γ4α/Π.Π. 5505/06.08.2018 απόφαση του Υπουργού Υγείας και την υπ’ αριθμ. 6212/08.08.2018 απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ (ΑΔΑ: ΨΚ3Δ469ΗΔΜ-1ΣΞ) εγκρίθηκε η πρόσληψη Επικουρικού ιατρού, ειδικότητας Βιοπαθολογίας για δύο έτη.

«Η ιατρός θα αναλάβει υπηρεσία τις προσεχείς ημέρες και θα στελεχώσει το Μικροβιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου μας», αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση της Διοίκησης του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Περιφερειακά Αεροδρόμια Fraport: Σημαντική αύξηση επιβατών και εμπορευμάτων το πρώτο εξάμηνο του 2018

The post Επικουρικός Βιοπαθολόγος στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου appeared first on ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.

Powered by WPeMatico